Ανάρτηση των 4 εξ' αποστάσεως διαλέξεων του μαθήματος Αθλητική Ψυχολογία
- Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 -

Η ανάρτηση έγινε μια ημέρα νωρίτερα. Η αντίστοιχη άσκηση θα ενεργοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 17 Οκτ