Ανάρτηση των 5 εξ' αποστάσεως διαλέξεων του μαθήματος Αθλητική Παιδαγωγική
- Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 -

Έχει αναρτηθεί και η άσκηση κατανόησης της ύλης.

Προσοχή στο τέλος κάθε διάλεξης υπάρχει μια διαφάνεια με τη σύνοψη της διάλεξης

Καλή συνέχεια

ΧΚ