Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κώστας Ματθιόπουλος, Θεολογία Σαραφίδου, Κατερίνα Μούτου, Αντώνης Γιακουντής, Αιμιλία Ζίφα.

Περιγραφή

Θεωρητική διδασκαλία: Λειτουργία γενετικού υλικού και γονιδίου. Οργάνωση και αλληλουχίες κυτταρικών γονιδιωμάτων. Τεχνικές ανάλυσης γονιδιώματος. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Σύνθεση RNA. Λειτουργικά στοιχεία κυτταρικού κύκλου. Εξωκυττάρια σηματοδοτικά μόρια. Διακυτταρική επικοινωνία. Κυτταρικός θάνατος και ανανέωση. Καρκινογένεση.

Άσκηση: Αντιδραστήρια, συσκευές, τεχνικές διαχωρισμού οργανιδίων, συστατικών κυττάρων, πρωτεϊνών και γενετικού υλικού. Τεχνικές απομόνωσης πρωτεϊνών, γενετικού υλικού και πλασμιδίων. Γενετικός χάρτης. Πέψη γενετικού υλικού και πλασμιδίων με ένζυμα περιορισμού. Αρχές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.  Ηλεκτροφόρηση γενετικού υλικού. Επαγωγή έκφρασης καλλιέργειας μέσω οπερονίου. Αλληλούχιση DNA, ανάλυση δεικτών μιτοχονδριακού RNA και DNA στην ταυτοποίηση ζώων. Άλλες διαγνωστικές μέθοδοι ανάλυσης, ανίχνευση πρωτεϊνών με αποτύπωση κατά western. 

Κωδικός: SEYB230
Κατηγορία: Κτηνιατρικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -