ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Περιγραφή

Θεωρία: Ρύθμιση Λειτουργίας οργανισμού, Μεταβολισμός - Βασικές Έννοιες και σχεδιασμός, Χημικές ισορροπίες ενέργεια και σύζευξη αντιδράσεων στους ζωντανούς οργανισμούς, Γλυκόλυση – Γλυκονεογένεση, Κύκλος Κιτρικού οξέος, Οξειδωτική Φωσφορυλίωση, Μεταβολισμός γλυκογόνου, Μεταβολισμός των Λιπαρών Οξέων, Ρυθμός Αναπλήρωσης Πρωτεϊνών και Μεταβολισμός Αμινοξέων, Βιοχημικό προφίλ οργάνων, Ολοκλήρωση Μεταβολισμού.

Άσκηση: Προσδιορισμός πρωτεϊνών σε ορό αίματος ζώου, μετρήσεις PO4-3 σε όρο ζώου, Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, πρότυπη καμπύλη, Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, πειραματικός προσδιορισμός Κm, Vmax, Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, Υπολογισμός Κm, Vmax, Ανάλυση και διαχωρισμός αμινοξέων σε βιολογικά υγρά με TLC, Προσδιορισμός χοληστερόλης σε ορό ζώου, Ημιποσοτικός προσδιορισμός αμυλάσης σε δείγμα ούρων, Ανεύρεση και ανάλυση ιδιοτήτων πρωτεϊνών σε βάσεις δεδομένων, Ταυτοποίηση και ανάλυση πρωτεϊνών ορού ζώου σε πηκτή αγαρόζης, Ταυτοποίηση ζώου με ανάλυση ορού αίματος.

Κωδικός: SEYB197
Κατηγορία: Κτηνιατρικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -