Γενικές Aρχές Βιοχημείας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Περιγραφή

Θεωρία: Ιδιότητες ομάδων και μορίων που συναντάμε στους ζωντανούς οργανισμούς, Ρυθμιστικά διαλύματα (οξέωση αλκάλωση), Κολλοειδή (γάλα)-Αιωρήματα (αίμα), Ώσμωση, αιμόλυση, Ιχνοστοιχεία, Στοιχεία – πηγές, χρησιμότητα από τους οργανισμούς (άζωτο, φωσφόρος, ιώδιο κτλ), Ι Αμινοξέα, Πρωτεΐνες-δομή, ιδιότητες, , Κατάλυση, Ένζυμα κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, Στρατηγικές ρύθμισης ενζύμων- Αιμοσφαιρίνη, Mεμβρανικοί δίαυλοι και αντλίες, Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες, Υδατάνθρακες ιδιότητες, χρησιμότητα, λειτουργία στους ζωντανούς οργανισμούς.

Άσκηση: Κανόνες ασφάλειας στο βιοχημικό εργαστήριο, οδηγίες εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων, Αντιδραστήρια και σκεύη εργαστηρίου, Χρήση αναλυτικού ζυγού παρασκευή διαλυμάτων, αραιώσεις διαλυμάτων, Χρήση pH χαρτιού για των Προσδιορισμό του pΗ, Ηλεκτρομετρικός / χρωματομετρικός προσδιορισμός του pΗ, Παρασκευή και χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων (γάλα), Εισαγωγή στην βιοχημική ανάλυση, μέθοδοι ανάλυσης, Ογκομέτρηση οξέος-βάσεως, ρυθμιστική ικανότητα ζωοτρ

Περισσότερα  
Κωδικός: SEYB194
Κατηγορία: Κτηνιατρικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -