Ανθρωπολογία της Κοινωνικής Μνήμης

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό θα μελετήσει διεπιστημονικά το ρόλο της μνήμης στο σημερινό κόσμο, ως σταυροδρόμι ατομικών και συλλογικών διεργασιών. Στο πρώτο μέρος θα αναλύσουμε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της μνήμης. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι μηχανισμοί επιλεκτικής ανάκλησης ή/και λήθης από ατομικά και συλλογικά υποκείμενα ώστε να αποδίδουν νόημα στο παρόν τους. Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στο πρωτοποριακό έργο του Maurice Halbwachs (1871-1944), σημείο αναφοράς για τις σπουδές της μνήμης, το οποίο αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι η μνήμη δεν είναι ατομική, αλλά καθορίζεται από την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε. Οι φοιτητές θα κληθούν να δοκιμάσουν τις ιδέες αυτές, πραγματοποιώντας μια συνέντευξη οικογενειακής μνήμης. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα στρέψουμε την προσοχή μας στην ατομική μνήμη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη μέθοδο της αφηγηματικής συνέντευξης. Στο τρίτο μέρος θα επιστρέψουμε στο τελευταίο έργο του  Halbwachs για να μελετήσουμε τη σχέση ατομικής και συλλογικής μνήμης.

Κωδικός: SEAD330
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις