Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (ΗΜ550)

Άγγελος Μπουχουράς

Περιγραφή

Εισαγωγή σε εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, γεωθερμικής, αιολικής, ηλιακής και παλιρροϊκής ενέργειας. Εξετάζεται η πυρηνική ενέργεια και τα ειδικά τεχνικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά ζητήματα που την περιβάλλουν καθώς επίσης και τις διαφορετικές μεθόδους μεταφορέων ενέργειας (ηλεκτρισμό, αέριο, υδρογόνο). Εισαγωγή στις φυσικές αρχές σταθμών πυρηνικής ενέργειας με έμφαση στα νετρονικά και θερμοϋδραυλικά χαρακτηριστικά ενός σταθμού πυρηνικής ενέργειας, απαγωγή θερμότητας και παραγωγή ενέργειας, τύποι και συγκρότηση σταθμών πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικά απόβλητα και διαχείριση χρησιμοποιημένου καυσίμου, ανάλυση ασφαλείας και ατυχημάτων, ακτινοπροστασία και επιπτώσεις ακτινοβολιών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Ανάλυσηενεργειακώνατυχημάτων (ThreeMileIsland, Chernobyl, Fukushima) και επιπτώσεις στην κατανομή πηγών ενέργειας. Σύγκριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. σύντηξη).

Εξετάζουμε επίσης και τι

Περισσότερα  
Κωδικός: MHX417
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις