ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (2017)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΤΗ

Περιγραφή

Introduction to statistics (Εισαγωγή στην Στατιστική) (fall)

This course provides an elementary introduction to probability and statistics with applications. Topics include: basic combinatorics, random variables, probability distributions, Bayesian inference, hypothesis testing, confidence intervals, and linear regression.

Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή σε βασικές έννοιες πιθανοτήτων και στατιστικής:  τυχαίες μεταβλητές, διακεκριμένες κατανομές, συνεχής κατανομές, πολυδιάστατες κατανομές, δειγματοληπτικές κατανομές και διαστήματα εμπιστοσύνης, εκτιμήσεις, στατιστικό έλεγχο υποθέσεων, γραμμική παλινδρόμηση, πολλών διαστάσεων παλινδρόμηση, δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές, μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης δείγματος (resampling), σχεδιασμός πειράματος και ανάλυση, εισαγωγή στην προσομοίωση.

 

Κωδικός: MHX366
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο