Ψηφιακή Σχεδίαση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να μεταδώσει τις αρχές της λειτουργίας των ψηφιακών κυκλωμάτων και να παρουσιάσει βασικές δομές που χρησιμοποιούνται στη λογική σχεδίαση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος στόχος είναι να έχετε αποκτήσει ευχέρεια στη δυαδική λογική και στις βασικές δομές της λογικής σχεδίασης.

Η παρουσίαση της ύλης θα ακολουθήσει το βιβλίο του M. Morris Mano. Το πρώτο κομμάτι του μαθήματος θα ασχοληθεί με θέματα σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων ενώ το δεύτερο θα ασχοληθεί με θέματα σχεδίασης ακολουθιακών κυκλωμάτων.

Κωδικός: HY130
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις