Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Χρήστος Σωτηρίου

Περιγραφή

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://inf-server.inf.uth.gr/courses/CE430/

 

Οι στόχοι του μαθήματος ΗΥ430, "Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων", είναι
(1) η εκμάθηση των θεωρητικών θεμελιωδών γνώσεων σχεδίασης Ψηφιακών
Συστημάτων, (2) η παρουσίαση των σχετικών πρακτικών μεθοδολογιών
σχεδίασης και υλοποίησης, με έμφαση στην προγραμματίσιμη λογική, και
συγκεκριμένα στις FPGAs (Field Programmable Gate Array =
Προγραμματίσιμος Πίνακας Πυλών στο Πεδίο), και την γλώσσα περιγραφής
υλικού Verilog, και (3) ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης μέσω της
πρακτικής εξοικείωσης με την υλοποίηση και δοκιμή ψηφιακών κυκλώματων
στο εργαστήριο, όπου χρησιμοποιούνται πρότυπες πλακέτες ανάπτυξης
υλικού με FPGAs τελευταίας τεχνολογίας.

Η έμφαση του μαθήματος είναι μια χρυσή τομή θεωρητικής και πρακτικής
γνώσης για την σχεδίαση πραγματικών ψηφιακών κυκλωμάτων μικρού και
μεσαίου μεγέθους. Έτσι, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες θεωρητικές
γνώσεις ψηφιακής σχεδίασης που περιλαμβάνουν: (α) βασικά θεμέλια της
ψηφιακής σχεδίασης, δηλ. βασικές πύ

Περισσότερα  
Κωδικός: ΗΥ430
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -