Διακριτα Μαθηματικα

Άρτεμης Χατζηγεωργίου

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει μία εισαγωγή στα διακριτά μαθηματικά. Δηλαδή, στον τομέα των μαθηματικών που ασχολείται με την μελέτη των διακριτών αντικειμένων και των σχέσεων μεταξύ τους. Γενικά θέματα που θα καλυφθούν: Θεωρία Συνόλων και Προτασιακός Λογισμός. Απαρίθμηση. Σχέσεις, Συναρτήσεις και Διαγράμματα. Ανάπτυξη των Συναρτήσεων και Ασυμπτωτικοί Συμβολισμοί. Εισαγωγή στην Θεωρία Γραφημάτων, τους Γραφαλγορίθμους και την εφαρμογή τους σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης. Αναδρομικές Εξισώσεις, Γεννήτριες Συναρτήσεις και η χρήση τους στην επίλυση αναδρομικών εξισώσεων και συνδυαστικών προβλημάτων.

Κωδικός: MHX265
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις