ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γεράσιμος Ποταμιάνος

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τις βασικές έννοιες και ιδιότητες σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, και αποτελεί θεμελιώδες μάθημα στην κατεύθυνση σημάτων, τηλεπικοινωνιών, και δικτύων του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Μεταξύ άλλων, καλύπτει τις εξής περιοχές: Στοιχειώδη σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συνέλιξη σημάτων. Σειρές Fourier και μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου. Θεώρημα δειγματοληψίας. Γραμμικά χρονικά-αμετάβλητα συστήματα, περιγραφή τους με διαφορικές εξισώσεις / εξισώσεις διαφορών, και ανάλυση τους στα πεδία του χρόνου και συχνότητας. Μετασχηματισμός Laplace για συστήματα συνεχούς χρόνου. Μετασχηματισμός Ζ για συστήματα διακριτού χρόνου. Εισαγωγή στον Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier. Εφαρμογές των ανωτέρω σε πρακτικά σήματα και συστήματα.

Κωδικός: MHX231
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα, Μαθησιακοί στόχοι, Βασικές έννοιες (Σήματα, Συστήματα, Συνεχής/Διακριτός χρόνος, Ανάλυση Fourier, Γ.Χ.Α. Συστήματα), Βιβλιογραφία, Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθηματικών

Βασικές Έννοιες Σημάτων, Μετασχηματισμοί Ανεξάρτητης Μεταβλητής, Ιδιότητες Σημάτων, Βασικά Σήματα

Συνέλιξη Διακριτού Χρόνου, Συνέλιξη Συνεχούς Χρόνου, Ιδιότητες Συνέλιξης και Γ.Χ.Α. Συστημάτων, Περιγραφή Αιτιατών Γ.Χ.Α. Συστημάτων με Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών

Απόκριση Γ.Χ.Α. Συστημάτων σε Μιγαδικά Εκθετικά, Σειρά Fourier Περιοδικών Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Σύγκλιση / Ιδιότητες Σειρών Fourier, Σειρά Fourier Περιοδικών Σημάτων Διακριτού Χρόνου, Σειρές Fourier και Γ.Χ.Α. Συστήματα

Συνδυασμοί Συστημάτων, Ιδιότητες Συστημάτων, Βασικά Συστήματα

Μετασχηματισμός Fourier Απεριοδικών Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Ιδιότητες Συνεχούς Μετασχηματισμού Fourier, Ανάλυση Γ.Χ.Α. Συστημάτων Περιγραφόμενων από Διαφορικές Εξισώσεις

Μ/Σ Fourier Απεριοδικών Σημάτων Διακριτού Χρόνου, Μ/Σ Fourier Περιοδικών Σημάτων Διακριτού Χρόνου, Ιδιότητες Μ/Σ Fourier Διακριτού Χρόνου, Ανάλυση Γ.Χ.Α. Συστημάτων Περιγραφόμενων από Εξισώσεις Διαφορών

Μ/Σ Laplace – Ορισμός / Παραδείγματα, Περιοχή Σύγκλισης Μ/Σ Laplace, Αντίστροφος Μ/Σ Laplace , Ιδιότητες Μ/Σ Laplace , Ανάλυση Γ.Χ.Α. Συστημάτων με Μ/Σ Laplace, Διαγράμματα Υλοποίησης Γ.Χ.Α. Συστημάτων, Μονόπλευρος Μ/Σ Laplace

Μ/Σ Z – Ορισμός / Παραδείγματα, Περιοχή Σύγκλισης Μ/Σ Z, Αντίστροφος Μ/Σ Z, Ιδιότητες Μ/Σ Z, Ανάλυση Γ.Χ.Α. Συστημάτων με Μ/Σ Z, Διαγρ. Υλοποίησης Γ.Χ.Α. Συστημάτων Διακριτού Χρόνου, Μονόπλευρος Μ/Σ Z

Δειγματοληψία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Ανακατασκευή Σημάτων Συνεχούς Χρόνου από τα Δείγματά του, Το Φαινόμενο της Αναδίπλωσης, Επεξεργασία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου σε Διακριτό Χρόνο

Μέτρο / Φάση Μ/Σ Fourier, Μέτρο / Φάση Απόκρισης Συχνότητας Γ.Χ.Α. Συστημάτων, Ιδανικά και Μή Φίλτρα Επιλογής Συχνοτήτων, Γ.Χ.Α. Συνεχή Συστήματα 1ης & 2ης Τάξης, Γ.Χ.Α. Συστήματα Διακριτού Χρόνου 1ης & 2ης Τάξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  16404
Αρ. Προβολών :  41340

Ημερολόγιο