ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - 2009

Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Περιγραφή
θεωρία Βελτιστοποίησης με εφαρμογές στην διατύπωση προβλημάτων στα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.
Κωδικός: MHX204
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010
  • Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009
  • Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009
  • Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009
  • Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009