ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Περιγραφή
Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, στοιχεία μιγαδικών συναρτήσεων.
Κωδικός: MHX172
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις