Αλγόριθμοι CAD (Computer-Aided Design) II - Φυσικη Σχεδίαση

Χρήστος Σωτηρίου

Περιγραφή

Ο στόχος του ΗΥ439 είναι η εμβάθυνση και η εξοικείωση με Αλγορίθμους Ηλεκτρονικού Σχεδιαστικού Αυτοματισμού (EDA - Electronic Design Automation) αιχμής Φυσικής Σχεδίασης για την αυτοποιημένη σχεδίαση και επαλήθευση ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (CAD - Computer Aided Design).

Το μάθημα εστιάζει σε (1) Αλγορίθμους Συστοίχισης (Clustering), (2) Αλγόριθμοι Τεμαχισμού (Partitioning), (3) Αλγόριθμοι Χωροθέτησης Μονάδων και Μνημών, (4) Αλγόριθμοι Τοποθέτησης Πυλών, (5) Αλγόριθμοι Διασύνδεσης, δηλαδή στα στάδια υλοποίησης μετά απο Λογική Σύνθεση, και παρουσιάζει επακριβείς και ευριστικούς συνδυαστικούς και αναλυτικούς αλγορίθμους πανομοιότυπους με αυτούς που υλοποιούνται σε βιομηχανικά εργαλεία Φυσικής Σχεδίασης.

 

Κωδικός: CE439
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -