Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Αντώνης Καραγεώργος

Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού. Τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: Μοντελοποίηση διεργασιών και κύκλου ζωής λογισμικού, σχεδιασμός και διοίκηση έργου ανάπτυξης λογισμικού, εξαγωγή και ανάλυση απαιτήσεων, μέθοδοι για την κατασκευή μοντέλων του συστήματος, έλεγχος και επαλήθευση λογισμικού, συντήρηση λογισμικού, αξιολόγηση και ανασχεδιασμός λογισμικού.
Κωδικός: MHX136
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2006
  • Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006
  • Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006
  • Τρίτη, 14 Μαρτίου 2006