Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού

Μανόλης Βάβαλης

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις τεχνολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό (Web). Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Bασικές έννοιες διαδικτύωσης (Internet, WWW, Web 2.0), Tο πρωτόκολλο ΗΤΤΡ, Aρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή (client-server) στον παγκόσμιο ιστό, Λειτουργίες και υλοποίηση πελάτη Web, δυναμική εκτέλεση υπο-προγραμμάτων στον πελάτη (DHTML, CSS, Javascript), Αρχές σχεδιασμου εύχρηστων διεπαφών στον παγκόσμιο ιστό (web-style design), Τεχνολογίες ανοικτών και επεκτάσιμων εγγράφων (XML, DTDs), δυναμική εκτέλεση υπο-προγραμμάτων στον εξυπηρετητή (CGI scripts, servlets/EJBs), Ασφάλεια, Τεχνολογίες πυλών Web (portals)

Κωδικός: MHX134
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Hypertext Languages, HTML, CSS

Selector, attribute, value, CCS Box, div, padding, margin, Content, positions, Χρωματικός Κύκλος

HTTP, POST / GET Request, URL, Εξυπηρετητής Apache, Common Gateway Interface - CGI, Τύπος Περιεχομένου

HTTP, Εισαγωγή στο CMS Wordpress

Web Services, SOA, Service Registries, Τύποι υπηρεσιών ευρετηρίου, UDDI, WSDL,

Servelt, Apache, Tomcat, JBOSS, Web Applications, Container, Deployment Descriptor (DD)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  1640
Αρ. Προβολών :  7505

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -