Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

Δημήτριος Κατσαρός

Περιγραφή

Το μάθημα θα διαπραγματευτεί:
Βασικές έννοιες και προβλήματα διαχείρισης δεδομένων σε κινητά υπολογιστικά περιβάλλοντα

Εστιάζει σε επίγεια ασύρματα δίκτυα:
Κυψελοείδη Δίκτυα (Cellular Networks), π.χ., GSM
Ad Hoc Δίκτυα
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks)
Δίκτυα Οχημάτων (Vehicular Ad Hoc Networks)

Επικεντρώνει:
σε αρχιτεκτονικές κατανεμημένης επεξεργασίες δεδομένων, π.χ., (pull/push approaches, proxies, κ.τ.λ.)
συνδυασμό τεχνολογιών Internet και κινητού υπολογισμού (π.χ., WWW)
κατανεμημένους αλγορίθμους υπολογισμού (clustering, dissemination, aggregation, data-centric networking, topology control, indexing)

Κωδικός: MHX132
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή (pure broadcast scheduling) - Δίσκοι Εκπομπής (Broadcast Disks)
Ασκήσεις για pure push broadcast scheduling

Caching in broadcast-based environments. Prefetching in broadcast-based environments

Αλγόριθμοι εκπομπής για αντικείμενα με εξαρτήσεις (broadcast scheduling for objects with dependencies)
Ασκήσεις σε on-demand bcast, caching, prefetching

Ευρετήρια για ομοιόμορφο πρότυπο προσπέλασης (Indexes for uniformly accessed data)
Ευρετήρια για κυρτωμένο πρότυπο προσπέλασης (Indexes for skewed accessed data)

Ασκήσεις στα ευρετήρια
Συνέπεια της cache (Cache consistency): Broadcasting Timestamps, Amnesic Terminals, Bit-Sequences

Πολιτική αντικατάστασης και συνέπειας της cache: Η πολιτική MinSAUD (Joint cache consistency and replacement: MinSAUD policy)
Πολλαπλά κανάλια εκπομπής (Multiple broadcast channels)

Διαχείριση θέσης στο GSM (Location management in GSM)

Η τεχνική ανανέωσης θέσης LeZi-Update (The LeZi-Update location registration technique)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1237
Αρ. Προβολών :  8000

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -