ΗΥ310 Τεχνολογίες Εκπαίδευσης

Χαρίκλεια Τσαλαπάτα

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε διαδικασίες δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε ευρείς ομάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών προσχολικής ηλικίας, μαθητών δημοτικού, μαθητών γυμνασίου, μαθητών λυκείου, και ενηλίκων συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών. Το μάθημα αναλύει παραδοσιακές και σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης όπως συνεργατική μάθηση, εξερεύνηση, μάθηση με δράση, μάθηση σε κίνηση, μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, μάθηση μέσω εργασιών, κ.α. Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στο πως η τεχνολογία, και κυρίως η τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορεί να συνδυαστεί με αναδυόμενες καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης για τη διεύρυνση και βελτίωση διαδικασιών μάθησης τόσο επίσημων, όσων και ανεπίσημων και άτυπων. Συγκεκριμένα αναλύεται η χρήση των εξής τεχνολογιών ως μαθησιακών εργαλείων που μπορεί να ενσωματωθούν σε συνδυασμένες διαδικασίες μάθησης που συμπεριλαμβάνουν διδασκαλία, χρήση ψηφιακών βοηθημάτων, συνεργασία, και δραστηριότητ

Περισσότερα  
Κωδικός: MHX123
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις