Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά - Ανοιχτό Ψηφιακό Μάθημα

Σταμούλης Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό διαμορφώνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και το δεύτερο στην Εισαγωγή στα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά. Στόχος του πρώτου μέρους του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να μελετούν και να σχεδιάζουν αφενός βασικές μηχανολογικές κατασκευές και αφετέρου εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και βασικών κυκλωμάτων βιομηχανικών αυτοματισμών. Το μέρος του Μηχανολογικού Σχεδίου καλύπτει τις βασικές γνώσεις του τεχνικού σχεδίου, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που διέπουν το μηχανολογικό σχέδιο και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη λεπτομερή σχεδίαση και διαστασιολόγηση των όψεων και των τομών βασικών μηχανολογικών εξαρτημάτων με τη χρήση εμπορικού προγράμματος σχεδίασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή (AutoCAD). Το μέρος του Ηλεκτρολογικού σχεδίου καλύπτει τη σχεδίαση βασικών συνδεσμολογιών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστά

Περισσότερα  
Κωδικός: MHX115
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Δομή Ατόμου, Ταξινόμηση ηλεκτρονίων, Περιοδικός Πίνακας, Ενεργειακές ταινίες, Ιοντικός Δεσμός, Δεσμός van der waals, Δεσμός υδρογόνου, Δομή στερεάς ύλης, Χαρακτηριστικά Υλικών, Κατηγορίες Υλικών, Στερεά Υλικά Τεχνολογικών Εφαρμογών, Κρυσταλλική δομή χωροκεντρωμένου κυβικού (BCC –BODY CENTERED CUBIC ), Κρυσταλλική δομή μέγιστης πυκνότητας
εξαγωνικού (HCP – HEXAGONAL CLOSED PACKED), Κυριότερα μέταλλα του κυβικού χωροκεντρωμένου συστήματος, Κυριότερα μέταλλα του κυβικού εδροκεντρωμένου συστήματος, Κυριότερα μέταλλα του μέγιστης πυκνότητας εξαγωνικού συστήματος, Αλλοτροπικές κρυσταλλικές μορφές,

Η ύλη σε κομμάτια, Ιστορία της δομής του ατόμου, Πείραμα Ράδερφορντ.

Κράματα, Κράματα Σιδήρου, Μικροδομή, Κόκκοι, Φάσεις, Σύσταση κραμάτων – Διαμεταλλική ένωση, Σύσταση κραμάτων – Στερεό διάλυμα, Σύσταση κραμάτων – Μίγμα στερεών φάσεων, Ατέλειες στη δομή, Σημειακές ατέλειες, Γραμμικές ατέλειες, Διδυμία, Καμπύλες ψύξης, Διάγραμμα φάσεων του κράματος ni-cu, Διάγραμμα φάσεων του κράματος Zn ‐ Cd, Καμπύλες ψύξης κραμάτων Zn ‐ Cd, Φάσεις του κράματος Zn ‐ Cd, Κόκκοι του κράματος Zn ‐ Cd, Διάγραμμα φάσεων κράματος Sn ‐ Pb, Εφαρμογές ευκτητικων κραμάτων.

Μέταλλα, Εντοπισμένα και μη ατομικά τροχιακά, Ηλεκτρόνια αγωγιμοτητας, Το αεριο των ελευθερων ηλεκτρονιων (μοντελο drude), Αγωγιμότητα, Μέση ελεύθερη διαδρομή των φορέων, Ειδική αντίσταση των μετάλλων, Στατιστικη fermi, Πειραματικος προσδιορισμος θερμοχωρητικοτητας, Θερμική αγωγιμότητα μετάλλων.

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά: Ασκήσεις - Παραδείγματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1386
Αρ. Προβολών :  6190

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -