Ανάκληση Πληροφορίας

Δημήτριος Κατσαρός

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί αναλυτική παρουσίαση της μοντέρνας ανάκτησης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό, παρουσιάζοντας τα θέματα της διαβάθμισης ιστοσελίδων με βάση τόσο το περιεχόμενο όσο και της ανάλυσης υπερσυνδέσμων.
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει τη γνώση των δομών και μεθόδων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εκτέλεση λειτουργιών ανάκτησης πληροφορίας σε σύγχρονα (δικτυακά) περιβάλλοντα του Παγκοσμίου Ιστού.

Πηγή εικόνας

Κωδικός: MHX112
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Βασικές έννοιες στο Αντεστραμμένο Ευρετήριο (Basic concepts in Inverted Index)

Λεξικό και Λίστα των postings (Dictionary and Posting)

Βελτιστοποιημένο αντεστραμμένου ευρετηρίου με skip δείκτες (Skip pointers)

Ερωτήματα φράσης (Phrase queries)

Ερωτήματα με χαρακτήρες Wild-card (Wild-card queries)

Μοντέλο ανάκτησης διανυσματικού χώρου (Vector space retrieval model)

Αποτίμηση συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας (Evaluation of IR systems)

Η βασική εξίσωση του PageRank (The basic summation formula of PageRank). Τα μαθηματικά του Google PageRank (The mathematics of Google's PageRank)

Παράμετροι του μοντέλου PageRank (Parameters in the PageRank model)

Ανάλυση ευαισθησίας του PageRank (The sensitivity of PageRank)

Ο PageRank ως γραμμικό σύστημα (The PageRank problem as a linear system)

Ζητήματα υλοποίησης μεγάλης κλίμακας του PageRank (Issues in large-scale implementation of PageRank)

Ο αλγόριθμος διάταξης HITS (The HITS ranking algorithm)
β) Ο αλγόριθμος διάταξης SALSA (The SALSA ranking algorithm)
γ) Ο αλγόριθμος BrowseRank (BrowseRank: Letting Web Users Vote for Page Importance)
δ) Ρυποδιαφήμιση στις Μηχανές Αναζήτησης (Spamming Search Engines).

Ρυποδιαφήμιση στον PageRank (Spamming PageRank)

Ερπυστές στον Παγκόσμιο Ιστό (Crawlers). Ανάκτηση με ανάλυση περιεχομένου και υπερσυνδέσμων (Ranking with content and link analysis)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1026
Αρ. Προβολών :  8941

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -