Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ

Μπέλλας Νικόλαος

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη δομή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Η ύλη του στοχεύει στο να εισάγει στους φοιτητές τις αρχές τηςδιασύνδεσης λογισμικού και υλικού μέσω του αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών, και την περιγραφή της λειτουργίας και της δομής ενός σύγχρονου επεξεργαστικού συστήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να έχει άριστη κατανόηση της λειτουργίας και της οργάνωσης ενός σύγχρονου επεξεργαστή.
  • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών ενός επεξεργαστή (assembly)και να κατανοεί την σχέση μεταξύ της γλώσσας assembly, των γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και του επεξεργαστή.
  • Να μπορεί να προγραμματίζει αλγόριθμους με την χρήση της γλώσσας μηχανής (assembly).
  • Nα κατανοεί την αριθμητική των υπολογιστών τόσο ακεραίων αριθμών όσο και αριθμών κινητής υποδιαστολής.
  • Να μπορεί να αναλύει την απόδοση ενός επεξεργαστικού συστήματος και να κατανο
Περισσότερα  
Κωδικός: MHX111
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στα διαδικαστικά
Βασική δομή ενός υπολογιστή
Μετατροπές από Δυαδική σε Δεκαδική μορφή και το αντίστροφο

Καταχωρητές του MIPS και οργάνωση μνήμης
Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών 1

Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών 2 και Ασκήσεις

Διαδικασίες και Συναρτήσεις

Αναδρομή και Παραδείγματα Assembly

Εισαγωγή στην αριθμητική υπολογιστών

Απόδοση Συστήματος

Εισαγωγή στον σχεδιασμό υλικού με την γλώσσα Verilog.
Συνδιαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα.
Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ALU)

Επεξεργαστής: υλοποίηση ενός κύκλου μηχανής

Εισαγωγή στην τεχνική της διοχέτευσης (pipeline)

Προώθηση δεδομένων (Forwarding)

Καθυστερήσεις (Stalls) και Εκκενώσεις Εντολών (Flushing)

Εξαιρέσεις και Διακοπές

Εισαγωγή στην ιεραρχία μνήμης

Απόδοση της Ιεραρχίας Μνήμης και Βελτιστοποίηση της απόδοσης της Ιεραρχίας Μνήμης

Εικονική Μνήμη (Virtual Memory)

Intel 80x86 ISA

Παραλληλισμός δεδομένων και Linking/Loading

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2372
Αρ. Προβολών :  10392

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -