Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ

Περιγραφή

Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα αποτελούν τους βασικούς άξονες προστασίας των ψηφιακών δεδομένων. Στο παρών μάθημα γίνεται ανάλυση της σημασίας της προστασίας της ψηφιακής μας ζωής από πιθανούς κινδύνους. Οι επιμέρους ενότητες που θα διδαχθούν είναι :

  • Η σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων και οι συνήθεις παραβιάσεις αυτής, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της μορφής που έχει πάρει το internet σήμερα.
  • Η περιοχή της ασφάλειας δικτύων και οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο ασφαλές είναι ένα σύστημα. Οι πιθανές απειλές καθώς και αντίμετρα ασφαλείας που δύναται να εξασφαλίσουν ένα δίκτυο.
  • Η περιοχή του privacy preserving data publishing, όπου στόχος είναι η δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων, με την μικρότερη δυνατή απώλεια ιδιωτικότητας
  • Οι έννοιες k-anonymity, l-diversity, differential privacy, generalization, suppression, anatomization, permutation, information metrics και iloss.
  • Προσωπικά δεδομένα, Απόρρητο επικοινωνιών, Ηλεκτρονικά έγγραφα – Ψηφιακή
Περισσότερα  
Κωδικός: DIB256
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις