Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ

Σωτήριος Τασουλής

Περιγραφή

Το μάθημα "Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ" έχει ως στόχο να εμφυσήσει στον μεταπτυχιακό φοιτητή την αναλυτική μελέτη ενός προβλήματος, την αλγοριθμική προσέγγιση στην επίλυση του προβλήματος, την αξιοποίηση του προγραμματισμού Η/Υ ως εργαλειο υλοποίησης της επίλυσης, καθώς και ειδικές γνώσεις προς συγκεκριμένες εφαρμογές (ανάλογα με τη ροή που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής). Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ προσφέρεται υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος για κατ' οίκον μελέτη και εξάσκηση. Το μάθημα έχει οργανωθεί σε θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι αυτόνομες και μπορούν να μελετηθούν από τον κάθε φοιτητή είτε ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας που κοινοποιείται στην αρχή του εξαμήνου, είτε με τον ρυθμό που θα επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής (self-paced study).

Κωδικός: DIB239
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Βασικός στόχος: Η εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό. Τι είναι ο αλγόριθμος, πως αναπαρίσταται (διάγραμμα ροής) και πως υλοποιείται με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού.

 

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγόριθμος, Διάγραμμα ροής, Γλώσσα προγραμματισμού, Συμβολομεταφραστής, Inetrpreter, δεδομένα

 

­

Βασικός στόχος: Αναφορά στα είδη προγραμματισμού (δομημένος, συναρτησιακός, αντικειμενοστρεφής, οπτικός κ.ο.κ.) και η ιστορική εξέλιξη τους. Μελέτη των αναγκών που οδήγησαν στην εξέλιξη του προγραμματισμού ως θεμελιώδες μέσο της Πληροφορικής επιστήμης. Αναφορά στην Τεχνολογία Λογισμικού και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανάλυση και την απεικόνιση ενός προβλήματος.

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορική εξέλιξη, Εϊδη προγραμματισμού, Δομημένος Προγραμματισμός, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Οπτικός Προγραμματισμός, Επίπεδα Αφαίρεσης, Τεχνολογία Λογισμικού

 

­

Βασικός στόχος: Παρουσίαση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση της Python. Η ροή διεργασιών μέσω editing, running, debugging. Παρουσίαση του διαδικτυακού περιβάλλοντος ανάπτυξης.

 

Λέξεις-Κλειδιά: Editor, Compiler, Interpreter, Script language, κώδικας, ροή εκτέλεσης διεργασιών

 

­

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις