Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα (Μεταπτυχιακό)

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του Μαθήματος

To μάθημα «Ιατρικά Απεικονιστικά συστήματα» αποσκοπεί να καλύψει τις απαραίτητες γνώσεις για τις αρχές λειτουργίας και τις εφαρμογές των απεικονιστικών συστημάτων στην Ιατρική και τη Βιολογία. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με υπόβαθρο θετικών επιστημών / πληροφορικής. Πτυχιούχοι με υπόβαθρο επιστημών υγείας μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν το μάθημα, αν και απαιτείται να καλύψουν πιθανά κενά στις γνώσεις τους σχετικά με φυσική, επεξεργασία σήματος, Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier κλπ.

Μαθησιακοί στόχοι

Απόκτηση βασικών γνώσεων φυσικής παραγωγής εικόνας για τα κύρια απεικονιστικά συστήματα. Κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το σχηματισμό της εικόνας και των εξαρτήσεων τους. Κατανόηση των βασικών μαθηματικών μεθόδων ανακατασκευής εικόνας και απόκτηση δυνατότητας υπολογιστικής υλοποίησης τους. Εφαρμογή των γνώσεων/ εννοιών/μεθόδων της φυσικής, των μαθηματικών και της επεξεργασίας και ανάλυσης σήματος και εικόνας στα θέματα των ιατρικών απεικονιστι

Περισσότερα  
Κωδικός: DIB176
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις