Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής

Παντελής Μπάγκος

Περιγραφή

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ακολουθιών, το μοντέλο ανεξαρτησίας και τα μαρκοβιανά μοντέλα για την περιγραφή βιολογικών ακολουθιών. Μέθοδοι εύρεσης ομοιοτήτων σε ακολουθίες, ομολογία και ομοιότητα ακολουθιών και η σημασία τους, αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, ολική στοίχιση, τοπική στοίχιση, υπολογισμός της στατιστικής σημαντικότητας της στοίχισης, πίνακες ομοιότητας και η σημασία τους, ποινές για τα κενά, ευριστικές μέθοδοι για αναζήτηση ομοιοτήτων σε βάσεις δεδομένων. Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών, πολυδιάστατοι αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, ευριστικές μέθοδοι πολλαπλής στοίχισης ακολουθιών, αξιολόγηση μεθόδων πολλαπλής στοίχισης, φυλογενετικά δένδρα και πολλαπλές στοιχίσεις. Hidden Markov Models στη Βιοπληροφορική, εύρεση πιθανοφάνειας, αποκωδικοποίηση, εκτίμηση παραμέτρων, ειδικές τροποποιήσεις του Hidden Markov Model για βιολογικά δεδομένα. Υπολογιστικές Γραμματικές. Αλγόριθμοι πρόγνωσης στηριζόμενοι στην ακολουθία πρωτεϊνών και DNA, κωδικοποίηση αλληλουχιών, πρόγνωση

Περισσότερα  
Κωδικός: ΜΒ13
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις