Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Γεώργιος Σταμπουλής

Περιγραφή

Περίγραμμα του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοι-νωνίας και ηγεσίας.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τη δυνατότητα προσφοράς στην κοινωνία μέσα από επιχειρηματικές και καινοτομικές προσπάθειες. Ταυτόχρονα επιδιώκει να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες και την αυτοπεποίθηση για να φέρουν τις προσπάθειες αυτές εις πέρας με επιτυχία.

Η έμφαση είναι περισσότερο στις δυναμικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων, παρά στη στενή διαχείριση επιχειρήσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της ανάλυσης είναι η κατα-νόηση της επιχειρηματικότητας και της

Περισσότερα  
Κωδικός: ANTMB163
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  10713
Αρ. Προβολών :  10568

Ημερολόγιο