Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Περιγραφή
Το αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης εξελίσσεται όχι μόνο γιατί ανακαλύπτονται καινούργιες θεωρίες ή γιατί ανατρέπονται παλαιότερες, αλλά και επειδή οι ίδιες οι κοινωνικές συνθήκες της οικονομικής δραστηριότητας συνεχώς μεταβάλλονται. Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξετάσει την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης από τους Εμποροκράτες του 18ου αιώνα μέχρι τη μακροοικονομική ανάλυση του Keynes. Έμφαση δίνεται στην Βρετανική Κλασική Πολιτική Οικονομία.
Κωδικός: ANTMB156
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις