Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Γεώργιος Σταμπουλής

Περιγραφή

Περίγραμμα του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλυτικότερα, το μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει και καλλιεργήσει ικανότητες των φοιτητών, όπως:
• ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτομικών "ευκαιριών"
• αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• αναζήτηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους,
• προσδιορισμός και αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος,
• όξυνση του κριτικού πνεύματος,
• σύσταση και διαχείριση ομάδας, ομαδική εργασία
• εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τη γνώση που θα αποκομίσουν από το πρώτο μάθημα (Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα) και να τη συμπληρώσουν εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζη

Περισσότερα  
Κωδικός: ANTMB152
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις