Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης -Χρήστος Κόλλιας

Περιγραφή
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα φιλοδοξεί να δώσει μιαν όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη συνολική εικόνα του αντικειμένου της Οικονομικής Επιστήμης. Βασικός του στόχος είναι να παρουσιάσει με τρόπο συνθετικό αλλά και κριτικό τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική Επιστήμη, τις κύριες επιστημονικές τάσεις που επικρατούν στο χώρο καθώς και τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Κωδικός: ANTMB137
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις