Ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να υποβάλλετε απαντήσεις τόσο σε ερωτήσεις 'Πολλαπλής επιλογής' όσο και σε ερωτήσεις 'Συμπλήρωσης κενού'. Για να απαντήσετε σε ένα ερωτηματολόγιο κάντε κλικ στον τίτλο του. Στην οθόνη που εμφανίζεται παρουσιάζονται τα στοιχεία του όπως o τίτλος του, η ημερομηνία δημιουργίας, η έναρξη και λήξη του και το εάν έχετε συμμετάσχει σε αυτό η όχι. Μόλις απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις κάντε κλικ στο 'Υποβολή' για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.