Ασκήσεις

Παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες ασκήσεις. Αφού ολοκληρώσετε μια άσκηση σας εμφανίζεται η βαθμολογία σας και τυχόν επιτρεπόμενες επαναλήψεις ή χρονικός περιορισμός. Για να εκτελέσετε μια άσκηση κάντε κλικ πάνω στον τίτλο της άσκησης.